نویسنده = فرحناز حمدی
تعداد مقالات: 12
1. استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

دوره 31، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 176-167

فرحناز حمدی؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ حمید نوشاد


2. تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-127

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی


3. اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-167

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم؛ فرحناز حمدی


4. بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 84-71

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی؛ فرحناز حمدی


5. تأثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی در تهیه بستر بذر منوژرم بر عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-123

محمدعلی به آئین؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ فرحناز حمدی


6. تأثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-43

آژنگ جاهدی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ فرحناز حمدی


7. برآورد نیروی لازم برای برداشت و تعیین میزان تلفات و انتقال خاک به همراه فرم‪های مختلف ریشه چغندرقند

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 140-125

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ فرحناز حمدی؛ عباس امینی؛ امیرحسین رستم‪پور


8. تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 78-67

داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی


9. پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 95-96

جواد گوهری؛ منصور مصباح؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی


10. تعیین مناسب‎ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش‎دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 95-108

داریوش فتح اله طالقانی؛ مجید دهقانشعار؛ عباس قاسمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد علی چگینی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی


11. مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 67-80

جواد گوهری؛ حسین فضلی؛ قاسم توحیدلو؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ رضا شیخ الااسلامی؛ اباذر رجبی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی؛ علی کاشانی


12. نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند

دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1378، صفحه 84-95

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی