نویسنده = محمدرضا جزائری نوش آبادی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-17

رحیم محمدیان؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ کیوان فتوحی؛ محمدرضا جزائری نوش آبادی