نویسنده = حمید محمدی
تعداد مقالات: 13
1. تاثیر سیاست‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط تعادل بر سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان رضوی

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-103

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور؛ سید احمد محدث حسینی


2. تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 229-240

حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ براتعلی فاخری؛ محمود رمرودی


3. اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 207-199

عبدالرسول ذاکرین؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


4. بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس)

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 241-225

حمید محمدی؛ محمود صبوحی صابونی؛ براتعلی سیاسر؛ بهروز میر


5. اثر سیاست حمایتی دولت بر عرضه، سطح زیرکشت و عملکرد چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 218-207

حمید محمدی؛ زکریا فرج‪زاده؛ فرشید کفیل‪زاده


6. پیش‌بینی قیمت چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 111-97

منصور یاعلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج‌زاده


7. عوامل مؤثر بر احتمال تأخیر عملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 95-87

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


8. کاربرد مدل برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل در صنایع قند و شکر استان فارس

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 127-109

سیاوش قزلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ صادقی حمید


9. تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 108-93

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


10. تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 146-129

سیامک پیش‏بین؛ حمید محمدی؛ عبدالکریم اجرایی؛ محمدحسن شیرزادی


11. بررسی بهره¬وری و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند منطقه اقلید

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 186-185

فردین بوستانی؛ حمید محمدی


12. تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 100-90

محمد نقشینه فرد؛ حمید محمدی؛ مهرداد باقری؛ فرشید کفیل زاده؛ سیامک پیش بین؛ امیر برجیان


13. بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 41-31

حمید محمدی؛ سید نعمت‌اله موسوی؛ فرشید کفیل‌زاده؛ مجید رحیمی