نویسنده = حسین نوری
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بیولوژیک طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum Denis & Schiffermüller (Lep.: Noctuidae) با استفاده از طعمه Bacillus thuringiensis (Bt) نیمه جامد (Semisolid)

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-89

حسین نوری؛ مریم فروزان؛ رسول مرزبان؛ امیر محسنی امین