کلیدواژه‌ها = کاشت پاییزه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-179

زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی


2. پهنه‌بندی اقلیمی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان کرمان

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-161

محمدعلی جواهری؛ مهدی نادی؛ حمید نجفی نژاد


3. پهنه‌بندی اقلیمی-زراعی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

دوره 31، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-17

محمد علی جواهری؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور؛ مهدی دهمرده؛ علیرضا قائمی