کلیدواژه‌ها = اندوفیت
تعداد مقالات: 1
1. باکتری‌های همراه بذر چغندرقند: شناسایی و اثر آن‌ها بر جوانه‌زنی بذر

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-103

میلاد آئینی؛ غلام خداکرمیان