کلیدواژه‌ها = شاخص های تحمل به خشکی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی و همبستگی بین آنها در لاین های چغندرقند

دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-27

سعید صادق‌زاده حمایتی؛ پرویز فصاحت