کلیدواژه‌ها = قوه نامیه مکانیکی بذر چغندرقند و ظرفیت جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 1
1. اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-75

محمدرضا میرزایی؛ جعفر اصغری؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زادهحمایتی