کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
تعداد مقالات: 1
1. اﺛﺮهیدروپرایمینگ بذر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تأخیری

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-44

علی جلیلیان؛ شیما علیپور؛ منصور تقوایی؛ هومن راضی؛ عبدالرضا کاظمینی