کلیدواژه‌ها = چغندرقند پاییزه
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-235

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی


2. ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-15

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مجید دشتی؛ حمیدرضا مهرآبادی؛ احسان عیشی‎رضایی؛ مسعود احمدی


3. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-33

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی