کلیدواژه‌ها = کمبود آب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 174-163

اباذر رجبی؛ پیرنیا پیرایه؛ رضا امیری؛ سلیمی صفیه؛ محسن ابراهیمی؛ محسن آقائی‎زاده