کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تعداد مقالات: 258
1. تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاه‌چه چغندرقند (Vulgaris Beta L.) تحت تنش شوری

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-62

عادل پدرام؛ مهدی تاجبخش؛ داریوش فتح الله طالقانی؛ مهدی قیاسی


2. تاثیر سیاست‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط تعادل بر سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان رضوی

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-119

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور؛ سید احمد محدث حسینی


5. اﺛﺮهیدروپرایمینگ بذر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تأخیری

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-44

علی جلیلیان؛ شیما علیپور؛ منصور تقوایی؛ هومن راضی؛ عبدالرضا کاظمینی


6. سیلوپذیری لاینهای چغندر قند مقاوم به ریزومانیا

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


7. کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند در ایران

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-79

امیر ارجمندیان؛ سهیلا میرزایی؛ دوستمراد ظفری


8. تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-146

شاهپور علائی مقدم؛ محمدعلی اسماعیلی؛ اباذر رجبی؛ حمید نجفی


10. بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-179

زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی


11. ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 193-202

پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی


12. شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L)

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-163

میشانه عسگری؛ اصغر میرزائی اصل؛ محمدرضا عبدالهی؛ لیلا خدایی


13. ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-74

راضیه قائمی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی؛ سید باقر محمودی؛ رحیم مهرابی


14. واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا


15. تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-119

رضا شاکری بستان آباد؛ عدالت سلیم عدلو؛ حامد رفیعی


16. حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب)

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-48

امیر نورجو؛ مجید منتصری؛ جواد بهمنش؛ مهدی اکبری


17. تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-91

زهرا جودی؛ مهدی داوری؛ سدابه جهانبخش؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون


20. تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد ارقام چغندرقند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-147

خداداد مصطفوی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده


21. مقایسه تغییرات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساس چغندر قند آلوده به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus)

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-219

ابوذر قربانی؛ عفت عالم زاده؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ کرامت اله ایزدپناه


22. شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-176

مریم ابراهیم قمی؛ سید باقر محمودی؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود نادرپور؛ پیمان نوروزی


23. باکتری‌های همراه بذر چغندرقند: شناسایی و اثر آن‌ها بر جوانه‌زنی بذر

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-103

میلاد آئینی؛ غلام خداکرمیان


24. تأثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 74-65

کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی


25. تعیین تابع تولید محصول- آب مصرفی چغندرقند در قزوین

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-47

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته