کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تعداد مقالات: 255
1. تاثیر سیاست‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط تعادل بر سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان رضوی

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-103

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور؛ سید احمد محدث حسینی


2. سیلوپذیری لاینهای چغندر قند مقاوم به ریزومانیا

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


3. کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند در ایران

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-63

امیر ارجمندیان؛ سهیلا میرزایی؛ دوستمراد ظفری


5. ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 193-202

پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی


6. شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L)

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-163

میشانه عسگری؛ اصغر میرزائی اصل؛ محمدرضا عبدالهی؛ لیلا خدایی


8. بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-179

زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی


9. تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-146

شاهپور علائی مقدم؛ محمدعلی اسماعیلی؛ اباذر رجبی؛ حمید نجفی


10. تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-119

رضا شاکری بستان آباد؛ عدالت سلیم عدلو؛ حامد رفیعی


11. واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا


12. ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-74

راضیه قائمی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی؛ سید باقر محمودی؛ رحیم مهرابی


13. تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-91

زهرا جودی؛ مهدی داوری؛ سدابه جهانبخش؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون


15. حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب)

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-48

امیر نورجو؛ مجید منتصری؛ جواد بهمنش؛ مهدی اکبری


17. شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-176

مریم ابراهیم قمی؛ سید باقر محمودی؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود نادرپور؛ پیمان نوروزی


18. مقایسه تغییرات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساس چغندر قند آلوده به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus)

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-219

ابوذر قربانی؛ عفت عالم زاده؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ کرامت اله ایزدپناه


19. تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد ارقام چغندرقند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-147

خداداد مصطفوی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده


20. بررسی تغییرات ژنتیکی برای تحمل به خشکی در فامیل‌های ناتنی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 16-1

کیوان فتوحی؛ اسلام مجیدی هروان؛ اباذر رجبی؛ رضا عزیزی نژاد


21. تأثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 74-65

کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی


22. تعیین تابع تولید محصول- آب مصرفی چغندرقند در قزوین

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-47

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته


23. باکتری‌های همراه بذر چغندرقند: شناسایی و اثر آن‌ها بر جوانه‌زنی بذر

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-103

میلاد آئینی؛ غلام خداکرمیان


24. بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-33

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


25. غربال ژنوتیپ‏های چغندرقند نسبت به نماتد سیستی

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-121

لیلا مطیعیان؛ مهدی نصراصفهانی؛ مجید اولیا