کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-52

فرشته حیدری تاج‪آبادی؛ مسعود احمدزاده؛ اسما معین‪زاده