کلیدواژه‌ها = کارآیی مصرف آب
تعداد مقالات: 2
1. تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-153

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی


2. نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 183-169

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی