کلیدواژه‌ها = لایسیمتر
تعداد مقالات: 4
1. تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-153

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی


2. تعیین واکنش عملکرد چغندرقند (Ky) به کم‪آبیاری در مراحل مختلف رشد

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 79-67

نیازعلی ابراهیمی پاک


3. تعیین نیاز آبی چغندرقند به روش لایسیمتری در مشهد

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 184-177

مهدی شهابی‏فر؛ محمدحسین رحیمیان


4. تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 37-25

مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی