کلیدواژه‌ها = نیازآبی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-153

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی