کلیدواژه‌ها = miR172
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L)

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-163

میشانه عسگری؛ اصغر میرزائی اصل؛ محمدرضا عبدالهی؛ لیلا خدایی