کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 10
2. اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-167

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم؛ فرحناز حمدی


3. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-33

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی


4. تأثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-43

آژنگ جاهدی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ فرحناز حمدی


5. اثر سیستم‌های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری چغندرقند

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 72-57

سید معین الدین رضوانی؛ عباس نوروزی؛ کامران ‌آذری


6. تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 90-79

سلیم فرزانه؛ محمد ضعیفی‌زاده؛ رئوف سیدشریفی؛ مجید دهقانشعار؛ جابر اسودی


7. تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 90-75

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ ودود ساعدنیا؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


8. بررسی اثرات کمپوست شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک و صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

علیرضا مرجوّی؛ جهاداکبر محمدرضا


9. تعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژن

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 51-66

سمر خیامیم؛ داریوش مظاهری؛ محمد بنایان اول؛ جواد گوهری؛ محمدرضا جهانسوز