کلیدواژه‌ها = آبیاری بارانی ونشتی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-127

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی