کلیدواژه‌ها = مزارع چغندرقند
تعداد مقالات: 1
1. خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 138-127

جمشید نظری عالم؛ حسن محمد علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ سیدکریم موسوی؛ عبدالمجید سهیل نژاد