کلیدواژه‌ها = مشهد
تعداد مقالات: 3
1. رابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوت

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 38-23

رحیم محمدیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ جواد باغانی؛ ابوالقاسم حقایقی


2. تعیین نیاز آبی چغندرقند به روش لایسیمتری در مشهد

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 184-177

مهدی شهابی‏فر؛ محمدحسین رحیمیان


3. اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 23-13

محمد جواد صفاریان طوسی؛ محمد علی اسماعیلی؛ رحیم محمدیان؛ ایرج امینی