کلیدواژه‌ها = تراکم بوته
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سطح زیرکشت و تراکم بوته مزارع چغندرقند با پردازش داده‌های ماهواره‌ای

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 222-207

فرزین فروغی منش؛ محمد عبدالهیان نوقابی


2. تأثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق معتدل استان فارس

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 152-141

غلامرضا اشرف‪منصوری؛ لادن جوکار


3. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-53

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


4. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 42-23

سعید صادقزاده حمایتی؛ علی کاشانی؛ داریوش طالقانی؛ قربان نورمحمدی؛ سیدعطاءاله سیادت