کلیدواژه‌ها = استان فارس
تعداد مقالات: 8
2. عوامل مؤثر بر احتمال تأخیر عملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 95-87

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


3. تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 146-129

سیامک پیش‏بین؛ حمید محمدی؛ عبدالکریم اجرایی؛ محمدحسن شیرزادی


4. کاربرد مدل برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل در صنایع قند و شکر استان فارس

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 127-109

سیاوش قزلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ صادقی حمید


5. تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 108-93

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


6. بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 119-107

سیدنعمت اله موسوی؛ فریبا قرقانی؛ فرزانه طاهری؛ حمید محمدی


7. بررسی بهره¬وری و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند منطقه اقلید

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 186-185

فردین بوستانی؛ حمید محمدی


8. تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 100-90

محمد نقشینه فرد؛ حمید محمدی؛ مهرداد باقری؛ فرشید کفیل زاده؛ سیامک پیش بین؛ امیر برجیان