کلیدواژه‌ها = ریشه صاف
تعداد مقالات: 1
1. برآورد نیروی لازم برای برداشت و تعیین میزان تلفات و انتقال خاک به همراه فرم‪های مختلف ریشه چغندرقند

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 140-125

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ فرحناز حمدی؛ عباس امینی؛ امیرحسین رستم‪پور