کلیدواژه‌ها = مرگ گیاه‌چه
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بیولوژیکی مرگ گیاه‌چه رایزوکتونیایی چغندرقند با استفاده از جدایه‌های بومی استرپتومایسس در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 191-177

اکرم صادقی؛ علیرضا حسان؛ حسین عسکری؛ داوود نادری قمی؛ مریم فارسی؛ ابراهیم کریمی؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهتاب امیدواری؛ پیمان عباس‌زاده دهجی