کلیدواژه‌ها = حداقل مربعات دو مرحله‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 224-211

مجید احمدیان؛ امیر محمدی نژاد؛ رضا رحیمی