کلیدواژه‌ها = تولیدبذر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 12-1

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار