کلیدواژه‌ها = کمیت و کیفیت بذر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 90-79

سلیم فرزانه؛ محمد ضعیفی‌زاده؛ رئوف سیدشریفی؛ مجید دهقانشعار؛ جابر اسودی