کلیدواژه‌ها = لاین 261
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمار پیش جوانه‌زنی بذر چغندرقند در شرایط تنش شوری اینوِیترو

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 97-87

نسرین یاوری؛ محمود مصباح؛ عبدالرسول غفاری جهرمی