شماره جاری: دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-111 

کامل علمی - پژوهشی

2. سیلوپذیری لاینهای چغندر قند مقاوم به ریزومانیا

صفحه 1-12

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


3. مطالعه شرایط اقلیمی استان فارس برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 13-31

نوید ادیبی فرد؛ داوود حبیبی؛ محسن بذرافشان؛ داریوش طالقانی؛ محمد نبی ایلکایی


5. تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاه‌چه چغندرقند (Vulgaris Beta L.) تحت تنش شوری

صفحه 45-62

عادل پدرام؛ مهدی تاجبخش؛ داریوش فتح الله طالقانی؛ مهدی قیاسی