دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام