فعالیت یک حشره بی بال در مزارع چغندرقند کرج

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسنده

آزمایشگاه تحققات آفات و بیماریهای گیاهی کرج

چکیده

این حشره از راسته Collembola بوده و پادمان نامیده می شوند. در زیر شکم در حلقه چهارم بدن مجهز به یک استطاله خمیده و چنگال مانند هستند که وسیله جهش حشره می باشد. اندازه آنها بین 4-2 میلیمتر است و گونه یا گونه هایی که روی ریشه چغندرقند فالیت می کنند معمولا سفیدرنگ می باشند. این حشرات بی بال که در خاک زندگی می کنند، در اثر تغذیه سوراخهای کوچکی در ریشه ایجاد می کنند که به زودی تیره شده و باعث می شوند که گیاه تازه جوانه زده قبل یا بلافاصله پس از ظهور از بین برود و یا اینکه در اثر خسارت وارده رشدش متوقف شد. خسارت ناشی از این حشره معمولا به حساب عوامل بیماریزا و یا حشراتی مانند کک چغندرقند گذاشته می شود. در سال جاری تراکم جمعیت این حشرات در روی ریشه بوته های جوان چغندرقند جلب توجه می کرد( ایستگاه مهندس مطهری، 1377) . معمولا در خاکهایی که مواد آلی دارند و یا کود حیوانی به آنها اضافه شده فعالیت بیشتری دارند. هنگامیکه تعدادی از آنها روی طوقه و ریشه بوته جوان و ظریف چغندرقند متمرکز شوند خطرناک هستند. علاوه بر خسارت مستقیم، سوراخهای ایجاد شده روی طوقه و ریشه، محل نفوذ عوامل بیماریزای قارچی بوده و از این طریق باعث آلودگی بوته ها می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The activity of an apterous insect in sugar beet fields of Karaj

نویسنده [English]

  • V. Ghadiri
Plant pests and Diseases Research Laboratory, Karaj, Iran
چکیده [English]

This insect belongs to primitive insects (order Collembola) called springtails. They are usually characterized by a special organ on the underside of the body enabling them to jump. The species living on sugar beet roots (probably Onychiurus spp.) are usually white and about 2-4 mm. long. They live in the soil, produce minute, rounded pits which turn dark rapidly after feeding. Seedlings may be killed before and at emergence, or their growth may be stunted as a result of the damage. This kink of damage is similar to fungus damage or sugar beet flea beetle. There was a low population density of these insects on roots and collar of seedlings in Motahary research station this year. They are more active in soils rich in organic materials or animal manure. When ever numerous on the main root or collar of a tiny seedling, they become dangerous. Besides of their damage by feeds, they provide entry points for pathogenic fungi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apterous insect
  • sugar beet