استفاده از عصاره اتانولی بره موم به عنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی برای کنترل عوامل میکروبی جداسازی شده از چغندرقندهای انبارشده، در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه میکروبیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه میکروبیولوژی، اصفهان، ایران

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه میکروبیولوژی، اصفهان، ایران

4 کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه میکروبیولوژی، اصفهان، ایران

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، گروه علوم پایه، اصفهان، ایران

چکیده

از هنگام برداشت چغندرقند از مزارع تا انتقال به کارخانه قند و تبدیل آن به قند مدت طولانی صرف می‎گردد. چغندرقند در حین برداشت و انتقال، آسیب دیده و زخمی می‎شود و محل مناسبی از لحاظ دما، رطوبت، pH و غلظت قند برای رشد انواع میکروارگانیسم‎های ساکارولیتیک ایجاد می‎کند. در این تحقیق از ریشه‎های انبار شده در سه ماه بهار 1390 و هم‎چنین شربت فرآوری شده با حرارت در یکی از کارخانه‎های تولید قند و شکر اصفهان جهت جداسازی و شناسایی انواع میکروارگانیسم‎ها نمونه‎برداری تصادفی صورت گرفت. تکه‎های آلوده پس از شستشو و ضدعفونی کردن سطح ریشه‎ها از مناطق مختلف بافت آن‎ها جداسازی و پس‎از تهیه رقت، عملیات خالص‎سازی و شناسایی میکروارگانیسم‎ها با روش‎های استاندارد میکروبیولوژیک انجام شد. در ادامه مطالعه، تأثیر عصاره اتانولی بره موم زنبورعسل به‎عنوان یک ماده ضدمیکروبی بیولوژیک در شرایط آزمایشگاهی بر روی باکتری‎ها و قارچ‎های جداسازی شده مورد ارزیابی قرار گرفت و تأثیر آن با دو ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت سدیم و هیپوکلریت کلسیم مقایسه گردید. در نتیجه آزمایشات، انواع باسیل‎ها و کوکسی‎های گرم مثبت شامل جنس‎های باسیلوس، لوکونوستوک، استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس از گروه باکتری‎ها و انواع قارچ‎ها مانند جنس‎های پسیلومایسس، کریزوسپوریوم، پنی سیلیوم، فوزاریوم و پیتیوم جداسازی، خالص‎سازی و شناسایی شدند. در میان باکتری‎های جداسازی شده انواع بیماری زا شامل استافیلوکوکوس ارئوس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس نیز حضور داشتند. شمارش باکتری‎ها در شربت فراوری شده با حرارت نشان دهنده بقای اسپور باکتری‎ها و رشد آن‎ها به تعداد 53 واحد تشکیل‎دهنده کلنی در میلی لیتر پس از رویش بود. باکتری‎هایی که در شربت پس‎از فراوری باقی ماندند متعلق به جنس باسیلوس بودند. اعضای جنس باسیلوس به عنوان پاتوژن‎های فرصت‎طلب انسانی مطرح هستند و برخی از آن‎ها فراورده‎های حساسیت زا تولید می‎کنند، بنابراین رعایت مواردی که موجب کاهش تعداد آن‎ها در مراحل انبارداری چغندرقند می‎شود، علاوه‎بر کنترل کاهش کیفیت محصول از نظر بهداشتی نیز قابل توجه است. عصاره اتانولی بره موم به عنوان یک ماده بیولوژیک بی‎خطر برای سلامت انسان دارای تأثیر قابل توجهی بر روی میکروارگانیسم‎های جداسازی شده بود به طوری که کمترین غلظت لازم برای حذف کلیه باکتری‎ها و قارچ‎ها شش برابر کمتر از هیپوکلریت سدیم و 12 برابر کمتر از هیپوکلریت کلسیم بود. 

عنوان مقاله [English]

Identification and biological control of microbial rotting agents of stored beets in sugar industry

نویسندگان [English]

 • S. Noori 1
 • N.S. Naghavi 2
 • M. Mohammadi Sichani 3
 • M. Gol Gol Jam 4
 • Mohammad Ali Zia 5
1 Msc student of microbiology, Falavarjan branch, Islamic Azad University, Iran
2 Assistant professor of Falavarjan branch, Islamic Azad University, Iran
3 Instructor of Falavarjan branch, Islamic Azad University, Iran
4 Expert of Falavarjan branch, Islamic Azad University, Iran
5 Assistant professor of Khorasghan branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

There is a long period between harvested beets and their transfer to the sugar factory. Sugar beet crop is damaged and injured during harvest and transport which provides a suitable place for various saccharoliytic microorganisms growth in terms of temperature, moisture, pH and glucose concentration. In this study, samples were randomly selected from the roots stored in spring 2010 and also the processed syrup in one of the sugar factories in Isfahan, to isolate and identify microorganisms. After washing and disinfecting the root’s surface, infected pieces were taken from different parts of tissue. After preparation of dilution series, isolation and identification of microorganisms were carried out using standard microbiological methods. In the next stage, the impact of the ethanolic extract of the honey bee prepolis as an antimicrobial agent was studied under the controlled environment on the isolated bacteria and fungi. And, its effect was compared with two disinfecting materials, i.e. sodium hypochlorite and calcium hypochlorite. Different kinds of gram-positive bacilli and cocci, including genus Bacillus, Leuconostoc, Staphylococcus and Streptococcus from bacteria, and several types of fungi constitute Paecilomyces, Chrysosporium, Pencillium, Fusarium and Pythiumwere isolated, purified and identified. Pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus and Staphylococcus saprophyticus were detected among the isolated bacteria. Bacterial counting in heated syrup showed the presence of bacterial spores and the re- growth of bacteria as 53 colony forming units per ml. after emergence. The bacterial population remained in heated syrup was belonged to the Bacillus species. These bacteria are called as ‘ human opportunistic pathogens’ and some of them are allergens. Therefore, it is important to control their population instored sugar beet which can improve the quality of the crop and health parameters. Ethanol extract from bee Propolis had significant effect on isolated microorganisms, so that the minimum lethal concentration of Propolis was 6 times less than sodium hypochlorite and 12 times less than calcium hypochlorite.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bee Propolis
 • Calcium hypochlorite
 • Microbial counting
 • Sodium Hypochlorite
 • sugar beet
 • storing