اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 231
تعداد پذیرش 76

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 393
تعداد مشاهده مقاله 635533
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز