دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، 1368، صفحه 1-43 

علمی و فنی

1. انتخاب مناسبترین منطقه برای کشت مستقیم چغندر بذری

صفحه 1-12

ایرج علیمرادی؛ حسین بقائی کیا؛ حسین سعادتیار؛ محمد کولیوند