دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1360، صفحه 1-54 

علمی و فنی

1. تهیه بذر چغندرقند در ایران

صفحه 4-14

رضا شیخ الاسلامی؛ رحیم قلی زاده؛ نورالله افشاری؛ محمد کولیوند؛ پروین ایزدیار